top of page

Obs!

Även om restriktioner nu är borttagna så gäller fortfarande att du ska känna dig helt frisk och inte ha några sjukdomssymtom när du ska komma på fotvård.  Stanna hemma vid minsta symtom.

Tack!

Om du behöver avboka eller omboka din tid:

Du kan ändra eller avboka din tid inom 24 timmar före avtalad tid.

Blir du sjuk samma dag - ring så snart du kan. Senast kl 8:00 den aktuella dagen behöver jag få besked. Ring 070-623 80 90 och lämna besked på röstbrevlådan eller sms´a till samma nummer. 

Väntetiden för behandling är ganska lång och jag jobbar med en aktiv återbudslista där jag ev. kan ringa in andra kunder vid återbud men då behöver jag lite framförhållning.


Har du haft oturen att dra på dig en maginfluensa är det 48-timmarsregeln som gäller. Det innebär att du bör vara hemma 2 dygn efter att du haft ditt senaste symtom. Har du en tid inbokad inom den tidsramen vill jag att du hör av dig så vi kan boka ny tid.

Varför debiteras du vid uteblivet besök eller sen avbokning?

När du beställer en tid för behandling så ingår vi ett avtal. Du förbinder dig att komma till mig på överenskommen tid och köpa beställd behandling. Jag förbinder mig att reservera denna tid för dig och inte sälja den till någon annan.


Som egenföretagare är min lön en del av omsättningen, dvs pengar som kommer in i företaget då jag säljer en tjänst eller vara.


Skulle du utebli från bokat besök utan att höra av dig eller komma med alltför sen avbokning debiteras 350:-


Denna policy är uppdaterad och gäller from 181001.

bottom of page